PUZO ESICHER BEOGRAD

PUZO “ESICHER” Beograd  PRVO UDRUŽENJE ZASTUPNIKA U OSIGURANJU “ESICHER”
BEOGRAD-ZEMUN, KARAĐORĐEV TRG 40E, PIB: 109 278 209, MATIČNI BROJ:
281 876 45, RAČUN: 265-6680310000178-36, otvoren kod Raiffeisen BANK

ČLANOVI UDRUŽENJA

Članom Udruženja može postati svaka fizička i pravna osoba, putem svog ovlaštenog predstavnika, koja podnese pismeni zahtjev Upravnom odboru.

Udruženje vodi popis članova, sukladno propisima o udruženjima, koji sadrži: podatke o ličnom imenu (LK), adresa, JMBG, datum rođenja, datum pristupanja Udruženju, kategoriju članstva, kontakt podatke; e-mail i broj telefona (mobitela).

Redoviti članovi potpisuju pristupnicu (može i u elektroničkom obliku), kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruženja te poštivanja odredaba Statuta i drugih akata.

Prava i obveze redovitih članova

Prava člana Udruženja su:

 • predlagati, birati i biti biran u tijela upravljanja Udruženjem
 • sudjelovati u radu Udruženja
 • podnositi prijedloge za unapređenje djelatnosti
 • poštivati odredbe Statuta i drugih općih akata
 • davati prijedloge za unapređenje rada
 • ukazivati na propuste u radu tijela Udruženja
 • biti obaviješten o radu i financijskom poslovanju Udruženja

Obveze člana su:

 • raditi na razvoju i unapređenju poslova
 • izvršavati zadaće koje proizlaze iz ovog Statuta
 • izvršavati odluke tijela Udruge
 • redovito plaćati članarinu

POGODNOSTI

 • Najnoviji trendovi prodaje u osiguranju
 • Prodajni alati, prodajne vještine i prodajne tehnike
 • Komunikacija i e-komunikacija
 • Pravna zaštita zastupnika i djelatnika licenciranih i nelicenciranih u osiguranju
 • Popusti na koferencijama, seminarima, edukacijama
 • Zaštita portfelja
 • I još puno toga

Prestanak članstva:

Članstvo u Udrućenju može prestati:

 • prestankom postojanja Udruženja
 • pismenom izjavom o istupanju iz Udruženja
 • isključivanjem po odluci nadležnog tijela
 • brisanjem iz popisa članstva zbog neplaćanja članarine i članskih doprinosa u određenom roku

Član može biti isključen ako krši pravila Statuta Udruge, namjerno zanemaruje ili se odbija pridržavati odluka tijela Udruženja ili ako narušava ugled Udruženja.
Odluku o isključenju donosi Upravni odbor Udruženja. Protiv odluke o isključenju, nezadovoljni član može podnijeti pismeni prigovor Skupštini u roku od 15 dana od dana primitka navedene odluke. Skupština je dužna odlučiti o prigovoru na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

Ime i prezime

www.esicher.com

http://www.esicher.com

Tko se može registrirati? Zastupnici iz osiguravajćih društava, društva za zastupanje u osiguranju, agencije za zastupanje u osiguranju, osiguravajuća društva.

ESICHER VERSICHERUNG

Registriraj se besplatno!

Predaj oglas na www.esicher.com kako bi te klijenti lakše pronašli.

Dobivaš vlastitu internet stranicu www.tvojeime.com ili www.tvojaagencija.com, implementiramo cijelokupnu ONLINE platformu na tvoju domenu. ONLINE prodaja ti omogućuje potpuni prodajni proces bez kontakta sa klijentom, evidencija, automatizirana naplata, uključivanje prodajne mreže…i još puno toga.

Uvjeti korištenja

Zaštita privatnosti korisnika

Esicher Group - All Rights Reserved