OSIGURANJE

Slikovni rezultat za insurance

Što je osiguranje?

Osiguranje datira iz prošlosti kada je potopljen brod na kojem se prevozila roba. Dogodili su se veliki gubici i gubitak dobara. Stradali su brodari i roba u prevozu. Oštećeni su isporučitelji i primatelji roba. Tada su se okupili brodari i napravili dogovor da svi solidarnu pomognu oštećenima. Od tada su na jedan račun odvajali za moguće buduće katastrofe i sve se više brodara počelo udruživati kako bi bezbolnije podneli nastalu moguću štetu.

Priča je daleko zanimljivija i više o nastanku osiguranja možete čitati ovde.

Pojmovi iz osiguranja

OSIGURAVAČ – društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju. Osnovna obaveza osiguravača je da isplati korisniku osiguranja odgovarajući iznos u skladu sa ugovornim obavezama.

UGOVARAČ OSIGURANJA – fizičko ili pravno lice koja sa osiguravačem zaključuje ugovor. Svojim potpisom ugovarač osiguranja se obavezuje da plati ugovorenu premiju i da prijavi sve okolnosti koje su od značaja za ocenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle biti nepoznate.

OSIGURANIK – lice koje zaključuje ugovor o osiguranju. Osiguranik može biti istovremeno i ugovarač osiguranja. Ukoliko osiguranik i ugovarač nisu isto lice, za punovažnost ugovora o osiguranjuneophodan je i potpis osiguranika. Ukoliko je osiguranik maloletno lice, potpisnik na ugovoru o osiguranju je njegov roditelj ili staratelj.

PONUDA – pisani predlog ugovarača osiguranja za zaključenje ugovora.

POLISA – isprava o zaključenom osiguranju koju izdaje osiguravač.

 

Esicher Group - All Rights Reserved