OSIGURANJE

Slikovni rezultat za insurance

Što je osiguranje?

Osiguranje datira iz prošlosti kada je potopljen brod na kojem se prevozila roba. Dogodili su se veliki gubici i gubitak dobara. Stradali su brodari i roba u prevozu. Oštećeni su isporučitelji i primatelji roba. Tada su se okupili brodari i napravili dogovor da svi solidarnu pomognu oštećenima. Od tada su na jedan račun odvajali za moguće buduće katastrofe i sve se više brodara počelo udruživati kako bi bezbolnije podneli nastalu moguću štetu.

Priča je daleko zanimljivija i više o nastanku osiguranja možete čitati ovde.

Pojmovi iz osiguranja

OSIGURAVAČ – društvo za osiguranje sa kojim se zaključuje ugovor o osiguranju. Osnovna obaveza osiguravača je da isplati korisniku osiguranja odgovarajući iznos u skladu sa ugovornim obavezama.

UGOVARAČ OSIGURANJA – fizičko ili pravno lice koja sa osiguravačem zaključuje ugovor. Svojim potpisom ugovarač osiguranja se obavezuje da plati ugovorenu premiju i da prijavi sve okolnosti koje su od značaja za ocenu rizika, a koje su mu poznate ili mu nisu mogle biti nepoznate.

OSIGURANIK – lice koje zaključuje ugovor o osiguranju. Osiguranik može biti istovremeno i ugovarač osiguranja. Ukoliko osiguranik i ugovarač nisu isto lice, za punovažnost ugovora o osiguranjuneophodan je i potpis osiguranika. Ukoliko je osiguranik maloletno lice, potpisnik na ugovoru o osiguranju je njegov roditelj ili staratelj.

PONUDA – pisani predlog ugovarača osiguranja za zaključenje ugovora.

POLISA – isprava o zaključenom osiguranju koju izdaje osiguravač.

 

Ime i prezime

www.esicher.com

http://www.esicher.com

Tko se može registrirati? Zastupnici iz osiguravajćih društava, društva za zastupanje u osiguranju, agencije za zastupanje u osiguranju, osiguravajuća društva.

ESICHER VERSICHERUNG

Registriraj se besplatno!

Predaj oglas na www.esicher.com kako bi te klijenti lakše pronašli.

Dobivaš vlastitu internet stranicu www.tvojeime.com ili www.tvojaagencija.com, implementiramo cijelokupnu ONLINE platformu na tvoju domenu. ONLINE prodaja ti omogućuje potpuni prodajni proces bez kontakta sa klijentom, evidencija, automatizirana naplata, uključivanje prodajne mreže…i još puno toga.

Uvjeti korištenja

Zaštita privatnosti korisnika

Esicher Group - All Rights Reserved