Najteža stvar u životu je znati koje mostove treba preći, a koje srušiti …

Bertrand Russell