POŠALJITE UPIT OVDE

Uz Best Doctors dopunsko osiguranje obezbedite sebi ili svojim najbližima najstručnije lekare i vrhunsku medicinsku opremu i negu širom sveta.

Best Doctors je proizvod osiguranja zdravstvene zaštite koja pokriva trošak lečenja težih oboljenja, uključujući putne i smeštajne troškove, do osiguranog iznosa i pojedinačnih limita.

Proizvod je određen za specifična, teška oboljenja čije skupo i specijalizovano lečenje nedovoljno pokriva većina planova zdravstvenog osiguranja.

DOPUNSKO OSIGURANJE Best Doctors

 

Zdravlje ne mora da bude privilegija malobrojnih!

I Vi možete da imate na raspolaganju vrhunski tim lekara koji će učiniti sve da Vam pomogne.

 

Polisa Best Doctors pruža pokriće za medicinsko lečenje i postupke van Srbije, za sledeće bolesti:

  • Tretman kancera – lečenje svih malignih tumora uključujući leukemiju, sarkom i limfom (osim kožnog limfoma) koje karakteriše nekontrolisani rast, širenje malignih ćelija i invazija na tkiva, kao i lečenje bilo kojih premalignih tumora i karcinoma in-situ koji su ograničeni na epitel iz koga potiču i nisu se raširili na stromu ili okolna tkiva;
  • Koronarna bajpas hirurgija (miokardijalna revaskularizacija) – podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi korekcije suženja ili blokade jedne ili više koronarnih arterija premošćavanjem srčane arterije presađivanjem tkiva;
  • Zamena srčanog zaliska – podvrgavanje hirurškom zahvatu na savet kardiologa konsultanta radi zamene ili lečenja jednog ili više srčanih zalistaka;
  • Donacija organa / transplantacija tkiva – hiruruška transplantacija u kojoj osiguranik dobija bubreg, deo jetre, plućno krilo, deo pankreasa ili koštane srži (autologne ili alogene) od živog kompatibilnog donora;
  • Neurohirurgija – svaka hirurška intervencija mozga, nekih drugih intrakranijalnih struktura, kao i benignih tumora na kičmenom stubu;

Dopunsko osiguranje  Vam obezbeđuje do 1.000.000 € godišnje, a 2.000.000 € za ukupno vreme trajanja osiguranja.

Na ovaj način otvorena su Vam vrata najmodernijih i najuspešnijih bolnica širom sveta.

POŠALJITE UPIT OVDE