Interaktivna komunikacija – pretvaranje monologa u dijalog

19.09.2018.

Cilj svake komunikacije je da poruka koju šaljete bude primljena. Dobri komunikatori se ne rađaju s tom osobinom, oni konstantno uče i rade na sebi. Pravila se svakodnevno mijenjaju i morate ići u korak s vremenom. Tradicionalnu komunikaciju sve više zamjenjuje – interaktivna.

Dok se u tradicionalnoj komunikaciji ističu monolog, pasivna uloga potrošača i spora povratna informacija, onu interaktivnu odlikuje aktivan potrošač koji komunikaciju traži i održava, a povratnu informaciju o tome što želi i treba – dobivate gotovo istog trenutka.

Tradicionalni oblici interaktivne marketinške komunikacije:

  • direktni marketing
  • prodaja putem telefona
  • osobna prodaja
  • sajmovi i događanja

Novi oblici interaktivne marketinške komunikacije:

  • mobilna komunikacija
  • internet
  • Interaktivna televizija

Svaka naša poruka sastoji se od verbalnog dijela, tona glasa kojim komuniciramo i vizualne komponente. Stručnjaci tvrde kako više od polovice komunikacije čini neverbalni dio, 40% ton glasa, dok je verbalni dio tek 7%. Što to konkretno znači za našu komunikaciju s drugima u digitalnom dobu? Isključuje li sve ovo komunikaciju na društvenim mrežama? Sasvim suprotno.

INTERNET JE SVE POJEDNOSTAVIO

Interaktivna marketinška komunikacija je način komuniciranja koji omogućava uključenim stranama trenutačan odgovor. Potrošači danas žele interakciju s pružateljima zdravstvenih usluga, bankama, telekomunikacijskim tvrtkama, dok su istraživanja pokazala da im je takav odnos nezamisliv s političkim strankama.Okrenite ta saznanja u svoju korist. Prednosti interaktivne komunikacije su što možete sagraditi prisniji odnos s potrošačem, jako brzo dobiti povratnu informaciju ali i dosegnuti veći broj ljudi. Klasično oglašavanje ciljanoj skupini više nije zanimljivo. Oni žele interaktivno sudjelovati u vašoj marketinškoj kampanji i komunicirati s brandom.

Dobar primjer? Coca Cola je to među prvima prepoznala, pa je 2009. pokrenula kampanju u kojoj su blogeri obilazili svijet i ljude ispitivali – što ih čini sretnima. Putovali su kroz 206 zemalja u kojima se prodavala Coca-Cola, a svoje blogove su prenosili na posebnoj stranici “Open Happiness”.

Danas se većina marketinških kampanja u startu planira kao interakcija između brenda i potrošača, a koriste se svi raspoloživi kanali. Ne samo web stranice i društvene mreže, nego i brojne mobilne aplikacije, često napravljene samo za tu svrhu, virtualna stvarnost i kombinacija brojnih tehnologija. Sve kako bi potrošaču dali ono što danas neminovno (i s pravom) zahtijeva – pravo glasa.

Izvor: Visoka poslovna škola Zagreb