REGISTRACIJA ZASTUPNIKA

ŽIVOTNO OSIGURANJE

DOPUNSKO OSIGURANJE Best doctors

WELCOME TO THE FAMILY OF ESICHER ACADEMY

USPJEH…. Uspjeha ima dovoljno za sve

STRAST….za visoko motivirane

RAST

ESICHER KAFFEE

ODLIČAN POSAO ZA MENE NA VIDIKU

Interaktivna komunikacija – pretvaranje monologa u dijalog

Interaktivna komunikacija – pretvaranje monologa u dijalog 19.09.2018. Cilj svake komunikacije je da poruka koju šaljete bude primljena. Dobri komunikatori se ne rađaju s tom osobinom, oni konstantno uče i rade na sebi. Pravila se svakodnevno mijenjaju i morate ići u korak s vremenom. Tradicionalnu komunikaciju sve više zamjenjuje – interaktivna. Dok se u tradicionalnoj komunikaciji ističu monolog, pasivna uloga potrošača i spora povratna informacija, onu interaktivnu odlikuje aktivan potrošač koji komunikaciju traži i održava, a povratnu informaciju o tome što želi i treba…

0

Zaštita privatnosti korisnika

Zaštita privatnosti korisnika INFORMACIJA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA ESICHER GRUPE Opća uredba o zaštiti podataka ili GDPR (engl. General Data Protection Regulation) uredba je (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. ESICHER grupa osobne podatke prikuplja i obrađuje pošteno, zakonito i transparentno te brine o njihovoj točnosti, potpunosti, ažurnosti i sigurnosti. ŠTO SU OSOBNI PODACI? Osobnim podacima smatraju se npr.…

0
Ime i prezime

www.esicher.com

Tko se može registrirati? Zastupnici iz osiguravajćih društava, društva za zastupanje u osiguranju, agencije za zastupanje u osiguranju, osiguravajuća društva.

ESICHER VERSICHERUNG

Registriraj se besplatno!

Predaj oglas na www.esicher.com kako bi te klijenti lakše pronašli.

Dobivaš vlastitu internet stranicu www.tvojeime.com ili www.tvojaagencija.com, implementiramo cijelokupnu ONLINE platformu na tvoju domenu. ONLINE prodaja ti omogućuje potpuni prodajni proces bez kontakta sa klijentom, evidencija, automatizirana naplata, uključivanje prodajne mreže…i još puno toga.

Uvjeti korištenja

Zaštita privatnosti korisnika

Esicher Group - All Rights Reserved